Category: 𔃵. klass’

Omaloominguline rahvapillilugu

20. veebr. 2012 Posted by admin

Omaloomingulise rahvapilliloo kirjutamine ja ettekandmine.

1. Palun ava Noteflight´is uus leht.

2. Pane pealkiri- Minu rahvapillilugu, võid lisada alapealkirja.

3. Vali ise taktimõõt ja helistik. Soovitatvad helistikud on C, F, G, D, a, d, e.

4. Vali üheks muusikalise fraasi/meloodialõigu pikkuseks 4+4 takti. Hiljem võid juurde lisada uued 4+4 takti. Samuti võid kasutada kordusmärke.

5. Palun vali  meloodiapill ning hakka kirjutama lihtsat meloodiat. See peaks olema meeldejääv ning mitte väga keeruline. Kasuta lihtsaid rütme ning väldi keerulisi ja suuri hüppeid meloodias. Raskusaste peab olema selline, et oleksid võimeline seda ise näiteks plokkflöödil esitama.

6. Kui meloodia on valmis, siis lisa juurde teisi instrumente ning kirjuta saatepartiid.  Vali need selle mõttega, et keegi Sinu klassikaaslastest saaks neid partiisid mängida. Kui soovid, võid komponeerida nõnda, et ka mõni saatepill mängib vahepeal meloodiat.

Tähtaeg 12. märts 2012 (noodikirjas). Seejärel alustame pillidel harjutamist ansamblites.

Muusikatestid

19. dets. 2011 Posted by admin

Kas tunned instrumente?

http://www.musictechteacher.com/aq_identify_the_instruments/quiz.html

http://www.squiglysplayhouse.com/Games/Quizzes/Entertainment/MusicalInstruments.html

http://www.boowakwala.com/kids/boowakwala-events-flag-instruments.html

Instrumentide test (googeldage)

http://www.musictechteacher.com/aq_identify_instrument_families/quiz.html

http://www.musictechteacher.com/quiz_mighty_music_man003.htm

http://www.musictechteacher.com/quiz_instrument_spinoff1/play.html

Tunne instrumente helide järgi

http://www.musictechteacher.com/aq_cool_cats_instruments/quiz.html

Puhkpillid

http://ngfl.northumberland.gov.uk/music/orchestra/quiz/brassquiz1.html

 

Interpreedid

http://www.funtrivia.com/playquiz/quiz2981102221018.html

Kirjuta inglise keeles

http://quizible.com/quiz/musical-instruments-quiz/10030

Akordimärgid

5. dets. 2011 Posted by admin

Tunni ülesanne: lisada akordimärgid lugudele “Rongisõit” ja “Püha öö”.

Palun ava www.noteflight.com leht ning vali enda kirjutatud lugu Rongisõit.

Oled selles loos lisanud varem põhibassid ja põhikolmkõlad saatepartiis. Palun lisa nüüd juurde akordimärgid igasse takti, nootide kohale. Sisesta arvutiklaviatuuril “caps lock”, sest akordimärkide tähistamiseks kasutatakse trükitähti.

“Rongisõit” helistikuks on meil  C-duur, põhibassid ja põhikolmkõlad C, F ja G. Selleks, et sisestada akordimärgid igasse takti, tee noodirida aktiivseks hiireklõpsuga, siis vali menüüst “Score”, sealt edasi “Chord symbol”. Nüüd on Sul võimalik kirjutada takti kohale nt C. Kui ühes taktis muutub põhibass, siis pärast ühe akordimärgi sisestamist lisa piisavalt tühikuid, et sisestada järgmine akordimärk kohakuti õigesti, vastavalt põhibassi (akordile) noodis.

Kui oled saanud valmis “Rongisõidu”, siis palun tee sama “Püha öö” looga. Tähelepanu pööra sellele, et “Püha öö” helistikuks on meil noodis G-duur, siis põhibassid on vastavalt G, C, ja D.

Kui Sul jääb tunnis aega üle, siis saad lisaülesande:

Lisaülesanne

Ava leht www.jamstudio.com ning tee 2 erinevat katsetust. Üks F-duuris ja tema põhibassidel ning teine d-mollis ja tema põhibassidel põhineva.

F-duuris põhibassid: F, Bes, C

d-mollis põhibassid: Dm, Gm, A

Püha öö

28. nov. 2011 Posted by admin

Ülesanne

1. Palun kirjuta ümber “Püha öö” noot Noteflight lehel (www.noteflight.com). Vali helistikuks G-duur ja taktimõõduks 3/4. Kokku on vaja 24 takti.

2. G-duuri põhikolmkõlad on G, C, D (I, IV, V). Kasuta saatepartiis neid põhikolmkõlasid ning kirjuta sobiv saatepartii. Palun mõtle, kuula ja lisa puuduvad saatepartii noodid tühjadesse taktidesse. Palun jälgi meloodias olevaid noote samal ajal.

3. Kui saatepartii klaverile bassivõtmes on valmis, siis saad juurde lisada keelpille (tšello, viiul, harf) või vahetada meloodiapille (flööt, klarnet).

 

4. tund

7. nov. 2011 Posted by admin

Tunni eesmärk: Õppida kuulama ja määrama bassiliini. Toonika (I aste), subdominant (IV aste), dominant (V aste) laulu saatepartiis.

Noteflight http://www.noteflight.com/login

Ülesanne: Vali 2-e laulu vahel, kas „Rongisõit“  või  „Süda tuksub“.

Mõlemas laulus JO =C. Taktide arv kokku 8. Rongisõidu taktimõõt 4/4.  Süda tuksub taktimõõt 2/4. Ära unusta kordusmärkide lisamist (refrääni jaoks).

Vali meloodia pilliks flööt. Kirjuta meloodia kuulmise järgi. Rongisõit algab C-noodiga, Süda tuksub E-noodiga meloodias.

Lisa basskitarri partii rida juurde ning lisa iga takti esimesele löögile basskitarri noodid (C, F, G valikus, toonika, subdominant, toonika).

Seejärel lisa nt klaveripartii koos bassivõtmega (tuleta klaveri jaoks noodid bassi järgi, mis nootidel võiks seal mängida, vastavalt kolmkõla-akordide nootidele). Rütmidega saad varieerida.

Kui jääb aega üle, lisa näiteks trummi või kitarri.

Lisaülesanne:

Uuri JamStudio lehekülge http://www.jamstudio.com/Studio/index.htm

3. tund

18. okt. 2011 Posted by admin

Hindeline ülesanne Noteflight programmis.

  1. Lisa pealkiri „Hindeline ülesanne 1“ ja töö autor (oma nimi).
  2. Kustuta alumine, bassivõtmega noodirida.  Vajuta hiirega sinna peale, tee aktiivseks ja vajuta „delete“.
  3. Vali taktimõõduks ¾. Vali menüüst „Staff“- „Time signature“, vali seejärel õige taktimõõt ja vajuta „Ok“. Või tee taktimõõt aktiivseks ja muuda siis taktimõõt.
  4. Vali helistikuks C-moll. Vali menüüst „Staff“- „Change key signature“- vali  õiged helistikumärgid ja vajuta „Ok“.
  5. Kontrolli taktide arvu. Kokku peab olema 8 takti. Kui ei ole, saad lisada/kustutada takte taktide kohal olevatest „+“ ja „-„ märkidest. Ilmuvad siis, kui lähed hiirega takti kohale, veidi üles.
  6. Vali ülesande meetrumiks ta=80. Ülesande alguses olevat numbrit saad vahetada lehe all vasakus servas, nooled alla ja üles.
  7. Nüüd palun kirjuta töölehel etteantud noot täpselt samamoodi ümber.
  8. Soovi korral võid lisada juurde trummid.

2. tund

3. okt. 2011 Posted by admin

1. Avage Noteflight http://www.noteflight.com/login. Lisage uus lugu C-duuris. Taktimõõt valige ise. Esimesed 4 takti heliredel üles ja alla. Järgmised 4 takti omalooming.

Lisaülesanne: lisage teisi instrumente

2. Katsetage http://isleoftune.com/ keskkonda. Looge C-duuri heliredel.

Kaitstud: Lingid

6. sept. 2011 Posted by admin

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool: